Daghemmet Staffan

Preschool, Municipal daycare

Daghem och förskola

Visiting address
Trastvägen 20
00780 HELSINKI
Postal address
PB 78311, 00099 Helsingfors stad