Mikaelskolan och Barnträdgården Rosengården

Morning and afternoon activities, Preschool, Primary education 1-6, Private daycare

Steinerpedagogik

Visiting address
Hangövägen 2061
10600 TAMMISAARI