Fritis eftis, Smesby

Morning and afternoon activities

Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby

Också morgonverksamhet.

Visiting address
Bölesundsvägen 3
65610 MUSTASAARI