Förberedande undervisning i Borgå

Preparing for basic educaion

Förberedande undervisning vid behov enligt individuella planer. 

 

Visiting address