Bemböle skola

Primary education 1-6

Grundläggande utbildning åk 1-4

Visiting address
Kungsvägen 1
02070 
Postal address
PB 74304, 02070 Esbo stad