Förberedande undervisning i Kronoby

Preparing for basic educaion

Fyra förberedande i regionen: Kållby-Heimbacka, Lagmans, Terjärv, Oxhamn.

Visiting address