Bennäs skola

Primary education 1-6
Visiting address
Vasavägen 40
68910 PÄNNÄINEN