Billnäs lekskola/eftis

Municipal daycare, Morning and afternoon activities

Mannerheims barnskyddsförenings verksamhet, privat dagvård. Även eftisverksamhet.

Visiting address
Billnäs skola, Bruksv.14
10330 PINJAINEN