Haga skola

Primary education 1-9

Har även internationell klass för elever i behov av förberedande undervisning

Visiting address
Gustaf III:s stig 2-4
65380 VAASA