Högstadiet i Petalax

Primary education 7-9
Visiting address
Mamrevägen 9
66240 PETOLAHTI