Kerttulin päivähoitoyksikkö

Preschool, Language immersion
Bilingual

Språkbadsdaghem och -förskola

Visiting address
Klockringaregatan 6
20500 TURKU