Koskeby skola

Primary education 1-6
Visiting address
Härmävägen 5
66600 VÖYRI