Kvevlax eftis

Morning and afternoon activities

Upprätthållare: Folkhälsan i Korsholm r.f. Allmän info på hemsidan www.folkhalsan.fi/korsholm

Vid kontakt ang blanketter och dyl. koordinator Susanne West: Visiting address
Funisbackvägen 1
66530 KOIVULAHTI