Lappfjärd skola

Primary education 1-6
Visiting address
Södra Lappfjärdsvägen 40
64300 LAPVÄÄRTTI