Lappfjärds daghem /Förskola/ Morgon och eftermiddagsvård förskolelever och skolelever

Morning and afternoon activities, Preschool

Tvåspråkigt daghem

Visiting address
Gropvägen 1 (Förskola ) / Södra Lappfjärdsvägen 40 (Eftis för skolelever)
64300 LAPVÄÄRTTI
Postal address
64300