Mellersta Österbottens utbildningskoncern, tvåspråkig närvårdarutbildning

Vocational training

Tvåspråkig utbildning

Visiting address
Terveystie 1
67200 KOKKOLA