Nordsjö lågstadieskola

Primary education 1-6
Visiting address
Fjärdstråket 6
00980 HELSINKI
Postal address
PB 3067, 00099 Helsingfors stad