Ollikkalan päiväkoti

Preschool, Municipal daycare

Svenskspråkig syskongrupp, Solstrålarna

Visiting address
Hämeenojankatu 9
24260 SALO