Pojo kyrkoby skola

Primary education 1-6
Visiting address
Hanna Gardbergsvägen 1
10420 POHJANKURU