Päiväkoti Rouihuvuori / Språkbadsgruppen Lumme

Language immersion

Språkbadsgrupp

Daghem och förskola

Visiting address
Bergtrollsvägen 1
00820 HELSINKI
Postal address
PB 82958, 00099 Helsingfors stad