Braheskolans daghem och förskola

Preschool, Municipal daycare

daghem finns i Braheskola men har också en filial i Hirvensalo

Visiting address
Djupdikesvägen 27
20810 TURKU
Postal address
Djupdikesvägen 27