Rökiö skola

Primary education 1-6
Visiting address
Lotlaxvägen 7
66600 VÖYRI