Seminaarin koulu, de svenskspråkiga klasserna

Primary education 1-6

Svenska klasser i finsk skola.

Visiting address
Seminaarikatu 2
13130 HÄMEENLINNA