STEP-utbildning, Helsingfors

Vocational training
  • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga tre kompetensområden
  • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - samtliga fem kompetensområden
  • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Visiting address
Porkkalagatan 7
00180 HELSINKI