Skärgårdshavets skola

Morning and afternoon activities, Primary education 1-9

Grundläggande utbildning åk 1-9

Visiting address
Verkanvägen 1 Korpo
21710 KORPPOO