Staffansby lågstadieskola

Primary education 1-6
Visiting address
Trastvägen 20
00780 HELSINKI
Postal address
PB 78301, 00099 Helsingfors stad