Såka skola

Primary education 1-6
Visiting address
Gamla Skrabbvägen 15
67500 KOKKOLA