Träskända daghem

Morning and afternoon activities, Private daycare

Folkhälsan föreningen i Träskända rf. 

Myran är en syskongrupp för barn i åldern 1–5 som har svenska som modersmål.

Visiting address
Puistotie 34
04420 JÄRVENPÄÄ