Villa skolas eftis i Karleby

Morning and afternoon activities

Folkhälsan i Karleby r.f.

Visiting address
Hemgårdsvägen 3
67600 KOKKOLA