Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa

Vocational training
Visiting address
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 VAASA