Zacharias Topeliusskolan

Primary education 1-9

Grundläggande utbildning åk 1-6

Särskilt stöd och smågruppsundervisning förskola och åk 1-9

Visiting address
Stenbäcksgatan 14
00260 HELSINKI
Postal address
PB 25301, 00099 Helsingfors stad