Åbo yrkesinstitut

Vocational training

Studier på svenska inom enheten för handel och data

Visiting address
Råggatan 8 B-D
20720 TURKU
Postal address
Råggatan 8 B-D