Åshöjdens grundskola

Primary education 1-9

Förutom åk 1-9 har skolan även påbyggnadsundervisning

Visiting address
Sturegatan 6
00510 HELSINKI
Postal address
PB 3072, 00099 Helsingfors stad
09-3108 4440
birgitta.ponthin@hel.fi
http://www.ash.edu.hel.fi

Request update link