Daghemmet Fanny

Kunnallinen päiväkoti
Käyntiosoite
Magistratsgatan 8
00240 HELSINKI
Postiosoite
PB 24310, 00099 Helsingfors stad