Eftis i Tölby-Vikby

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Upprätthållare: Folkhälsan i Korsholm r.f. Allmän info på hemsidan www.folkhalsan.fi/korsholm

Vid kontakt ang blanketter och dyl. koordinator Susanne West: Käyntiosoite
Tölby-Vikbyvägen 247
65460 TÖLBY