Förberedande undervisning i Karleby

Valmistava opetus

För tillfället ordnas ingen förberedande undervisning på svenska.

Käyntiosoite