Förberedande undervisning i Lappträsk

Valmistava opetus

För tillfället ordnas ingen förberedande undervisning på svenska i Lappträsk.

Käyntiosoite