Kallion ala-asteen koulu

Kielikylpy

Grundläggande utbildning 1-6

Käyntiosoite
Fjärde linjen 11-15
00530 HELSINKI
Postiosoite
PB 3304, 00099 Helsinfors stad