Konstikas

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Kaksikielinen

Koordineras av Borgå konstskola

Käyntiosoite
Linnankoskigatan 35
06100 PORVOO