Kronohagens förskola

Esiopetus

Verkar läsåret 2014-2015 i samma utrymmen med Kronohagens lågstadie (Svante Olssons allé).

Käyntiosoite
Gengatan 7
00170 HELSINKI
Postiosoite
PB 3061, 00099 Helsingfors stad