Lappfjärds daghem /Förskola/ Morgon och eftermiddagsvård förskolelever och skolelever

Aamu- ja iltapäivätoiminta, Esiopetus

Tvåspråkigt daghem

Käyntiosoite
Gropvägen 1 (Förskola ) / Södra Lappfjärdsvägen 40 (Eftis för skolelever)
64300 LAPVÄÄRTTI
Postiosoite
64300