Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Gamla Vasa

Ammatillinen koulutus
Käyntiosoite
Kungsgårdsvägen 30 A
65380 VAASA