Om svenskskola.fi

På svenskskola.fi finns kontaktuppgifter till svenskspråkiga

 • Daghem
 • Förskolor
 • Eftisar (morgon- och eftermiddagsverksamhet)
 • Grundläggande utbildning 1-9
 • Språkbad (språkbadsdaghem och språkbadsskolor)
 • Gymnasier
 • Andra stadiets yrkesutbildning
 • Läroavtalsutbildning
 • Musikläroinrättningar
 • Konstskolor
 • Folkhögskolor
 • Förberedande undervisning på svenska

Åland ingår inte i registret.

Svenskskola.fi finansieras av Svenska kulturfonden.

 

Syfte och användning av uppgifterna

Kontaktuppgifterna på svenskskola.fi finns fritt tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna används i Sydkustens arbete för att skicka ut information om utbildningar, kurser, rapporter och pedagogiskt material.

Sydkusten kan skilt förmedla kontaktlistor till forskning, allmännyttiga ändamål och myndigheter. Kontaktlistor förmedlas inte för kommersiella eller privata syften.

 

Uppdatering av uppgifter

Finns ert daghem, skola eller annat verksamhetsställe på svenskskola.fi kan ni på skolans egen sida be om att ändra på uppgifterna. I annat fall kan ni gärna kontakta oss.

 

Om Sydkusten

Sydkustens landskapsförbund jobbar för kultur och utbildning på svenska. Barnen och de unga samt den finlandssvenska småbarnspedagogiken, skolan, eftis- och fritidsverksamheten är centrala i all verksamhet som Sydkusten ägnar sig åt. Läs mer på vår hemsida sydkusten.fi

Sydkustens andra webbplatser erbjuder information på svenska om eftis och klubbar, ordkonst, Skrivande skola och de finlandssvenska läsambassadörerna.