Wava-institutet

Konstundervisning
Tvåspråkig
Konstundervisning i musik, bildkonst, teater, dans och ordkonst.
Besöksadress
Storgatan 9
68600 JAKOBSTAD