Mellersta Österbottens Konservatorium

Konstundervisning
Tvåspråkig
Konstformerna musik och dans.
Besöksadress
Pitkänsillankatu 16
67100 KARLEBY