Rockskolan i Åbo

Konstundervisning, Musikläroinrättning
Musikskola för barn och ungdomar.
Besöksadress
Aurakatu 1
20100 ÅBO