Vasa stads institut / Kuulainstitutet

Konstundervisning, Musikläroinrättning
Konst och musikskola för barn och undomar.
Besöksadress
Skeppsgatan 16
65100 VASA