Korsholms musikinstitut

Konstundervisning, Musikläroinrättning
Konst och musikskola för barn och ungdomar.
Besöksadress
Centrumvägen 4
65610 KORSHOLM