Daghemmet Fylgia-Solhem

Förskola, Kommunalt daghem

Daghem och förskola

Besöksadress
Fabriksgatan 16
00140 HELSINGFORS
Postbox
PB 14313, 00099 Helsingfors stad