Drumsö lågstadieskola

Förskola, Grundskola 1-6
Besöksadress
Tallbergsallén 12
00200 HELSINGFORS
Postadress
PB 3056, 00099 Helsingfors stad